خانه » اطلاعیه‌ها » نمرات زبان ترم بهار ۹۶ خانم دلجوپور

نمرات زبان ترم بهار ۹۶ خانم دلجوپور

نمرات زبان آموزان کلاس های خانم دلجوپور در کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج رشت (ترم بهار 96) منتشر شد.

فاقد تصویر

خانم دلجوپور

row level name Quiz 1 writing speaking Final exam Overall score pass/fail
1 American 1/Part 1 Khadijeh Sharif Abadi 17.5 14.5 14.5 35.5 82 Pass
2 American 1/Part 1 Fatemeh Falihi 20 12 12 35.5 79.5 Pass
3 American 1/Part 1 Niloufar Nejat 18 12 12 31 73 Pass
4 American 1/Part 1 Hannaneh shakeri 18.5 14 14 38.5 85 Pass
5 American Starter/Part 2 Saba Jarahiyan 13.5 13 13 43.5 83 Pass
6 American Starter/Part 2 Negar Hosseinpour 14 12 11 33 70 Pass
7 American Starter/Part 2 Maryam Soleymani 18 14 13.5 44 89.5 Pass
8 American Starter/Part 2 Motahareh Shabanzadeh 12 12 11.5 40 75.5 Pass
9 American Starter/Part 2 Zahra Abdollahi 12 10 10 32 64 Fail
10 American Starter/Part 2 Nesa Nikjou 9 12 11 30 62 Fail
11 American Starter/Part 2 Motahareh Vahedi 16 14 14 42.5 86.5 Pass
12 American Starter/Part 2 Zeynab Yousefi 16 14 14 41 85 Pass
13 American Starter/Part 2 Mobina Saeed doust 18 14.5 14.5 46 93 Pass
14 American 1/ Part 2 Samira  Eslahkar 18 12 12 40 82 Pass
15 American 1/ Part 2 Tina Abbasnia 19 14 13 40.5 86.5 Pass
16 American 1/ Part 2 Mohadeseh Farokhi 19.5 12.5 12 41.5 85.5 Pass
17 American 1/ Part 2 Fatemeh Ghanbari 14.5 13 13 36.5 77 Pass
18 American 1/ Part 2 Mahdiyeh Mokhtari 18 13.5 13 42 86.5 Pass
19 American 1/ Part 2 Arefeh Nikbin 18 14 13 40.5 85.5 Pass
20 American 1/ Part 2 Fatemeh Alinia 14 12 12 32 70 Pass
21 First Friends 3/ Part1 Zeynab Sadat Hosseini 17.5 14 13 47 91.5 Pass
22 First Friends 3/ Part1 Zakiyeh Didari 14 13 13 47 87 Pass
23 First Friends 3/ Part1 Fatemeh Safari 14 11 12 43 80 Pass
24 First Friends 3/ Part1 Motahareh Ghamari 16 14.5 14.5 50 95 Pass
25 First Friends 3/ Part1 Mobina Maleki 16.5 13 14 48 91.5 Pass
26 First Friends 3/ Part1 Sogand Momen 19.5 14.5 14 45 93 Pass
27 First Friends 3/ Part1 Zahra Nikfetrat 15.25 9 10 42 76.25 Pass
28 First Friends 3/ Part1 Mohadeseh Vosough 11.5 12.5 13 47 84 Pass
29 First Friends 3/ Part1 Fatemeh Shah Nazari 13 10 10 37 70 Pass
30 Family 1 / Part 3 Aida Rasouli 15 13 13 34 75 Pass
31 Family 1 / Part 3 Fatemeh Pour Moghadam 15.5 12 12 35 73 Pass
32 Family 1 / Part 3 Rozhan Khorshidi 16 13 13 37.5 78.5 Pass
33 Family 1 / Part 3 Roghayeh Habibinia 13 11.5 12.5 35 72 Pass
34 Family 1 / Part 3 Fatemeh Rezaie 12 12.5 11 31 66 Fail
35 Family 1 / Part 3 Zeynab Ramzanpour 14.5 11 11 36.5 73 Pass
36 Family 1 / Part 3 Zahra Ghaffari 10 13 13 35 71 Pass
37 Family 1 / Part 3 Zahra Ghateie 12 12 12 28 64 Fail
38 Family 2 / Part 1 Roghayeh Hasanzadeh 17.5 14.5 13 34 79 Pass
39 Family 2 / Part 1 Fatemeh Alipour 15.5 14 13 35 77.5 Pass
40 Family 2 / Part 1 Setayesh Ghanbari 17.5 14.5 13.5 42 87.5 Pass
41 Family 2 / Part 1 Fatemeh Monfaredi 17 13 12 41 83 Pass
42 Family 2 / Part 1 Narges Etemad 18 14.5 15 38 85.5 Pass
43 Family 2 / Part 1 Sarvenaz Shabani 16 13 13 32 74 Pass
44 Family 2 / Part 1 Mahdieh Amin Ataee 15 11.5 11.5 32 70 Pass
45 Family 4/Part 1 Fatemeh Amini 13 13 13 36 75 Pass
46 Family 4/Part 1 Tina Goldoust 18.5 13.5 13.5 37.5 83 Pass
47 Family 4/Part 1 Masoumeh Moradi 18 13.5 13.5 39 84 Pass
48 Family 4/Part 1 zahra varasteh 19.5 15 14.5 43 92 Pass
Print Friendly, PDF & Email

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*