خانه » اطلاعیه‌ها » نمرات زبان ترم بهار ۹۶ آقای محسن زاده

نمرات زبان ترم بهار ۹۶ آقای محسن زاده

نمرات زبان آموزان کلاس های آقای محسن زاده در کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج رشت (ترم بهار 96) منتشر شد.

حسین محسن زاده

آقای محسن زاده

row level name Quiz 1 writing speaking Final exam Overall score pass/fail
1 family 2 part 1 Reza Pourmoghadam 16 14 15 21 70 pass
2 family 2 part 1 MohamadMahdi Da’emi 16 14 14 27 71 pass
3 family 2 part 1 Atila Saleh 16 15 14 26 73 pass
4 family 2 part 1 Arvin Maghaminejhad 16 15 14 35 81 pass
5 family 2 part 1 Arshiya Mahdizadeh 16.5 14 14 38.5 83 pass
6 American1 part 1 Hamidreza Haghgou 19.5 13 13 39 84.5 pass
7 American1 part 1 Sajad Nafisi 18.5 13 14 36.5 82 pass
8 American1 part 1 Hosein Isapour 20 15 15 46 96 pass
9 American1 part 1 MohammadHadi Sajedi 18 13 13 25 70 pass
10 American starter Part1 Meraj Shajari 14 15 15 26 70 pass
11 American starter Part1 Parsa Kouhnejhad 16 15 15 35 81 pass
12 American starter Part1 Poya Kouhnejhad 17 15 15 30 77 pass
13 American starter Part1 AmirAli Ramzanneiay 16 14 14 26 70 pass
14 American starter Part1 Alireza Sharifi 10 14 10 25 59 fail
15 Family1 Part 1 Mahan Khourshidi 17 14 15 34 80 pass
16 Family1 Part 1 Mojtaba Doust Alipour 16 15 15 44 90 pass
17 Family1 Part 1 MohammadHossein Rezaei 18.5 14 14 30 76.5 pass
18 Family1 Part 1 MohammadTaha Shahidniya 14 15 14 36 79 pass
19 Family1 Part 1 Alireza Mohammad Amoei 16 15 13 26 70 Pass
20 Family1 Part 1 Amirhossein Mirzanejhad 16 15 15 50 96 pass
21 Family1 Part 1 Amirmohammad Mirzadeh 17 15 15 46 93 Pass
22 American2 part 4 Amirhossein Javadpasand 15 15 15 43 88 Pass
23 American2 part 4 Shayan Zeraati 14 15 15 38.5 82.5 Pass
24 American2 part 4 Ali Amoei 18.5 15 15 46.5 95 Pass
25 American2 part 4 Reza Amoei 14 15 14 315 74.5 Pass
26 American2 part 4 Ehsan Ghiyasinik 18 15 15 47.5 95.5 Pass
27 American2 part 4 Mani Moghadasi 18.5 15 14 37.5 85 Pass
28 American starter part2 Ali Fathi moghadam 10 12 13 31 66 fail
29 American starter part2 Amirhossein Frouzan 19 15 15 45.5 94.5 Pass
30 American starter part2 Mahdi Mohammad doust 17 15 15 40 84 Pass
31 American starter part2 Amirmahdi Mohammadi 18 15 15 49.5 97.5 pass
32 American starter part2 Mohammad Ali Momeni 16 10 10 44 80 Pass
33 American starter part2 Mohammad reza Momeni 7.5 5 2 20 34.5 fail
34 First 1 part 2 Aboulfazl Javadi 20 15 15 50 100 Pass
35 First 1 part 2 Mohammad Haghighi 19 15 15 49.5 98.5 Pass
36 First 1 part 2 Amirhossein Rastegar 15 14 14 44 87 Pass
37 First 1 part 2 Amirmohammad Zare’i 14.5 14 15 48 91.5 Pass
38 First 1 part 2 Moheb Ghadimi 15 13 13 40 81 Pass
39 First 1 part 2 Amirmohammad Norouzi 14 13 14 47 88 Pass
40 First 1 part 2 Hossein Nasroallahi 16.5 14 15 48 93.5 Pass
41 First3 part1 Amirhossein Ershad 14.5 15 13 43.5 86 pass
42 First3 part1 Sobhan Emdadi 6.5 5 6 34.5 52 pass
43 First3 part1 MohammadJavad Pourashour 17 15 14 40 86 pass
44 First3 part1 Arvin Jahanchi 13 13 15 40 81 pass
45 First3 part1 Mohammadjavad Abdoallahi 14 14 14 46.5 88.5 pass
46 First3 part1 Kasra Mahboub 13.5 12 12 41.5 80 pass
47 First3 part1 Alireza Maleki 17 15 14 43.5 89.5 pass
48 First3 part1 Aboulfazl Mahdiyan 14 14 13 43.5 84.5 pass
49 First3 part1 Mani Nadaf 11 14 14 41 80 pass
50 First3 part1 AmirHossein Varaste 14.5 14 15 40 83.5 pass
51 First3 part1 Ali KadKhodaei 12.5 14 15 46 87.5 pass
52 First3 part1 Ariyan Yazdani 8.5 14 14 38.5 75 pass
53 American 1 part 2 Pejhman Pourardabili 19 15 15 45 94 pass
54 American 1 part 2 Amirhossein Hatami 15.5 15 15 32 77.5 pass
55 American 1 part 2 Seyed Mohammad shahidi 14.5 14 12 38 71.5 pass
56 American 1 part 2 Mehrdad Emadi 13.5 15 15 31 74.5 pass
57 American 1 part 2 Mohammad Taha Farahjou 14.5 13 12 39.5 79 pass
58 American 1 part 2 Amirhossein Naserkhanlou 17 15 15 44 91 pass
59 American 1 part 2 Hemad Darvish 19 15 10 40 84 pass
Print Friendly, PDF & Email

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*